31st Poland international Education Fair 2019

Exhibitor List

Polish Universities

Akademia-Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Politechnika Białostocka
Politechnika Gdańska
Politechnika Łódzka
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Białymstoku
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Collegium Civitas
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Uczelnia Techniczno-Handlowa  im. Heleny Chodkowskiej
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa

Study Abroad

DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
EUROPA - UNIVERSITÄT VIADRINA, Germany
Maastricht University, The Netherlands
Southern University of Science and Technology, China
Studia w Anglii: UCFB WEMBLEY, UK
STUDIAZAGRANICA.PL
University of Padova, Italy

Others

Baltic Council for International Education, Polska
Bank Pekao S.A.
Cosinus
EF Education
Fundacja DKMS
Towarzystwo Edukacyjne Vizja w Warszawie
Warszawska Szkoła Reklamy
Nowa Era
Obozy i kursy językowe - ATAS
Talent Map
T&T Teaching & Travel
Towarzystwo Edukacyjne Vizja w Warszawie
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

Licea niepubliczne

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOLS
Liceum Ogólnoksztalcące Niepubliczne nr 6 w Warszawie

Last Edition Fall 2017

Last Edition Winter 2017